theme

صفحه اصلی

  • نشانه گذار کتاب نشانک
  • کتابگاه چوبی نشانک
  • نشانه گذار کتاب نشانک
  • کتاب باز چوبی نشانک

گالری نشانک

داستان های نشانکی

اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
کتاب یادگاری - نشانگر کتاب

یادگاری آقاجون

آقاجونت هر وقت با رفقاش می‌رفت طرفای خیابون انقلاب دست خالی برنمی‌گشت. ‎رفیق چند ساله‌ش صاحب یکى از همون کتابفروشى‌های راسته‌ی انقلاب بود. ‎على آقا هر وقت […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
گلدان شعر - داستان نشانک

گلدان شعر

عاشق کاشتن گل بود. گل هاش ناز و نوازش می خواستند. شعرِ حافظ و سعدی و فروغ و سایه گوش می کردند و صدای شجریان، لالاییشان […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
جوانه زندگی - نشانه کتاب

جوانه زندگی

روزهای تنهایی را یادم هست. روزهای غم و گریه و موسیقی و کتاب. کتاب می خواندم و موسیقی گوش می کردم و به غم هایم فکر […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
گل رز - چوب الف نشانک

صفحات کتاب گلبرگی

سه گلبرگ خشک شده. هر کدام مال یک روز بخصوص. گذاشته بودم لای صفحات کتاب و هر جا خواندنم متوقف می شد، با احتیاط زیاد میگذاشتم […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
زمستان - چوب الف نشانک

زمستان ساده ی سرد

یک زمستان ساده ی سرد … همین! این تنها چیزیست که از دی و بهمن و اسفند میخواهم. حالا اگر شومینه و آتشِ گرمِ یک عشق دائم […]
دی ۲۸, ۱۳۹۷
نشانه گذار گلیمی نشانک

پنجره کتاب

پنجره ها… چقدر ساده و عمیق و پهناورند، شبیه کتاب ها … پنجره را باز می کنی، کتاب ورق می خورد، خورشید طلوع می کند، بهار […]
درصدی از فروش نشانک صرف کاشت نهال می شود
ارتباط با ما:   ۹۵ ۸۳ ۶۱ ۷۷ ۰۲۱  –   ۳۵۵۷ ۲۹۰ ۰۹۱۲   –   ۹۷۹۴ ۸۱۳ ۰۹۱۲    
aparat